top of page

Rub listu

Stolbur

Příznaky rychle se rozvíjející bakteriózy (Pseudomonas syringae) na líci listu - na obou variantách byla bakterióza jenom marginálním původcem poškozenína rubu listu - jsou viditelné mokvající okraje rychle postupující bakteriózy

bottom of page