V místě poškození

Hrozny s "fyziologickým" propadem

V místě poškození ojedinělý plošný nárůst mycélia plísně révy s typickým vločkovitým mycéliem