Zastavení nárůstu Eutypa

List vlevo žlutooranžová skvrnitost

Vysoce pravděpodobné zastavení nárůstu Eutypa na kůře i pod ní …