top of page

Černá skvrnitost

Černá skvrnitost

Černá skvrnitost (Phomopsis viticola) bobule s průtrží pokožky a nárůstem mycélia patogena na povrchu vnitřních pletiv. Poškozuje i listy - šedočerné tečičky až skvrny s mokvavým dvprkem, a letorosty - pod pokožkou, ale i na ní oválné až protáhlé šedočerné skvrnky se světlým středem .... relativně časté a v naprosté většině přehlížené na padení. Je "léčeno" většinově spolu s ochranou proti jiným houbovým patogenům...

bottom of page