Konce letorostů

Konce letorostů

Konce letorostů ve svrchní části porostu odumírají antraknózou