top of page

Těsně nad řezem

Těsně nad řezem

Těsně nad řezem doprava odbočující výhon má na své bázi odumřelou zónu, zřejmě nejenom na pokožce - původcem podle pyknid na pokožce zřejmě Eutypa

bottom of page