top of page

Černá skvrnitost révy

10. 6. 2021

Černá skvrnitost révy (Phomopsis viticola) a moucha sající výron mízy

bottom of page