top of page

Sousední odůda Al mimo část A a B

26. 8. 2021

Tmavofialově zbarvený letorost odumírá, odumírání stále pokračuje - podobné stolburu, ověřit

bottom of page