top of page

29.6.2023

Počasí:

Převládalo teplé a slunečné počasí. Půdní sucho se prohlubuje.

Ošetření:

26.5. Melody Combi 65,3 WG 1,8 kg/ha + Collis 0,6 kg/ha + Kumulus WG, dávka vody 400 l/ha

20230629.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l Fáze: BBCH 73

Varianta A (bez Albitu):

Patrné sprchávání květenství. Poškození listů posátím od roztočů (halčivec révový, vlnovník révový). Pokračovalo šíření černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola) na letorostech a spodních listech, ojedinělý výskyt i na hroznech.

Varianta B (s Albitem):

Sprchávání květenství bez rozdílu oproti variantě A. Hrozny byly částečně nevyrovnané, na keřích byly hrozny hustší a vyrovnanější oproti variantě A, ale vyskytovaly se i keře s hrozny, kde byly bobule nestejnoměrné jako ve variantě A. Hrozny byly mírně tmavší oproti variantě A. Výskyt poškození od roztočů (halčivec révový, vlnovník révový), bez rozdílu oproti variantě A. Ojediněle se na listech vyskytly příznaky napadení bakterií. Výskyt černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola) byl slabší. Dále slabé napadení třapiny patogenem Plasmopara viticola (plíseň révy).

Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 69 - 73

Varianta A (bez Albitu):

Výskyt roztočů (halčivec révový, vlnovník révový) i na mladých listech. Dále na hroznech došlo ke slabému sprchávání květenství (opad kvítků nebo mladých bobulek). Bobule na hroznech jsou velikostně více či méně nevyrovnané.

Varianta B (s Albitem):

Většina keřů byla ve vyšší vývojové fázi oproti variantě A. Mírně vyšší výskyt roztočů (halčivec révový, vlnovník révový). Ojediněle posátí listů křískem. Sprchávání květenství bylo méně oproti variantě A. Hrozny se jevily hustší a vyrovnanější. Bobule byly mírně tmavší.

bottom of page