top of page

24.8.2023

Počasí:

V období se denní teploty pohybovaly velmi vysoko, ve vinohradu teploty překračovaly 35 oC. Dešťové srážky se nevyskytovaly. (graf sondy Čejč)

Ošetření:

Bez nového ošetření.

20230824.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l Fáze: BBCH 85 (zaměkání bobulí)

Varianta A (bez Albitu):

Slabý výskyt slunečního úžehu révy na bobulích. Žádné nové napadení chorobami. Poškození roztoči slabé. Na mladých listech ojedinělý výskyt mšičky révokaz (Viteus vitifolii).

Varianta B (s Albitem):

Také žádné nové napadení chorobami. Poškození roztoči slabé.

Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 85 (zaměkání bobulí)

Varianta A (bez Albitu):

Bobule v hroznech nevyrovnaně vybarvené. Dále bobule poškozené slunečním úžehem révy. Navíc zřejmě výskyty abiotického odumírání třapiny hroznů, jelikož část třapiny byla zahnědlá, bobule zavadaly a nepřítomnosti mycelia. Poškození se vyskytovalo ve skupinách bobulí.  Žádné nové napadení chorobami. Poškození roztoči slabé.

Varianta B (s Albitem):

Většina bobulí v hroznech vyrovnaně vybarvené (barevně jsou hrozny sjednocené). Bobule taktéž poškozené slunečním úžehem révy. Zřejmě také výskyty abiotického odumírání třapiny hroznů. Rovněž žádné nové napadení chorobami. Poškození roztoči slabé.