top of page

22.9.2023

Počasí:

Denní teploty v pozorovacím období se stále vyskytovaly poměrně vysoko, pohybovaly se okolo 30 OC. V tomto období se vyskytly dešťové srážky. (graf sondy Čejč).

Ošetření:

Bez nového ošetření.

09.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l BBCH 85 (zaměkání bobulí)

Varianta A (bez Albitu):

Hrozny nestejnoměrně vybarvené a bobule velikostně nevyrovnané. Výskyt šedé hniloby hroznů slabý, dle metodiky ÚKZÚZ na stupni 7. Napadení bobulí černou skvrnitosti révy (Phomopsis viticola) dle metodiky ÚKZÚZ na stupni 6. Na horní části porostu, listy s příznaky plísně révy (Plasmopara viticola) na stupni 7.

Varianta B (s Albitem):

Hrozny již typicky vybarvené do žlutooranžova a bobule velikostně vyrovnané. Výskyt šedé hniloby velmi slabý, dle metodiky ÚKZÚZ stupeň 8. Výskyt černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola) na bobulích také slabý, dle metodiky ÚKZÚZ stupeň 8. Hrozny byly ve velmi dobrém zdravotním stavu. Na horní části porostu, listy s příznaky plísně révy (Plasmopara viticola), také stupeň 7.

09cukr.png
Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 85 (zaměkání bobulí)

Varianta A (bez Albitu):

Všechny hrozny typicky vybarvené, modročerné. Hrozny byly významně napadené šedou hnilobou hroznů (Botryotinia fuckeliana), dle metodiky ÚKZÚZ se napadení pohybovalo podle devítibodové stupnice na: zastíněné straně stupeň 3, osvětlené straně stupeň 5.

Varianta B (s Albitem):

Všechny hrozny typicky vybarvené, modročerné. Stále rozptyl hodnot v cukernatosti (viz.tab.2) ukazuje na rovnoměrnost dozrávání oproti variantě bez Albitu. Napadení hroznů šedou hnilobou hroznů (Botryotinia fuckeliana) bylo silné, totožné jako ve variantě bez Albitu. Pro doplnění „napadení šedou hnilobou bylo významné z důvodu vyššího olistění v místě hroznů“.

bottom of page