top of page

8.9.2023

Počasí:

Koncem měsíce srpna denní teploty klesly, pohybovaly se pod 20 OC. Vyskytly se i dešťové srážky. Začátek září byl opět teplý, denní teploty se pohybovaly okolo 30 OC. Noční teploty klesly a pohybovaly se okolo 10 OC (graf sondy Čejč).

Ošetření:

Bez nového ošetření.

20230908.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l BBCH 85 (zaměkání bobulí)

Varianta A (bez Albitu):

Hrozny významně poškozené mravenci. Výskyt šedé hniloby hroznů slabý.

Varianta B (s Albitem):

Hrozny slaběji poškozené mravenci. Výskyt šedé hniloby také slabý, srovnatelné s variantou neošetřenou Albitem. Výskyt černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola) na bobulích jednoho hroznu.

20230908cukr.png
Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 85 (zaměkání bobulí)

Varianta A (bez Albitu):

Hrozny byly již většinou vybarvené, ale vyskytovaly se bobule bez typického zabarvení. Hrozny byly napadené šedou hnilobou hroznů (Botryotinia fuckeliana), dle metodiky ÚKZÚZ se napadení pohybovalo podle devíti bodové stupnice od 7 po 3.

Varianta B (s Albitem):

Hrozny byly ve většině případů vybarvené, nacházely se i bez typického zbarvení, ale méně oproti variantě bez Albitu. Rozptyl hodnot v cukernatosti (viz.níže) ukazuje na rovnoměrnost dozrávání oproti variantě bez Albitu. Napadení hroznů šedou hnilobou hroznů (Botryotinia fuckeliana) bylo taktéž významné. Napadení se pohybovalo podle metodiky ÚKZÚZ devíti bodové stupnice od 7 po 2. Napadení patogenem bylo silnější a četnější. Napadení šedou hnilobou bylo významnější z důvodu vyššího olistění v místě hroznů. Dva hrozny mechanicky poškozené a následně infikované octovou hnilobou způsobenou bakteriemi a kvasinkami octového kvašení.