top of page

19.6.2023

Počasí:

Teplota vzduchu se pohybovala okolo 25oC. V období výskyt lokálních srážek.

Ošetření:

12.6. Luna Expirience + Profiler + Kumulus WG + Bortrac

20230619.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l Fáze: BBCH 68

Varianta A (bez Albitu):

Keře byly barevně nevyrovnané.

Varianta B (s Albitem):

Stejně jako u odrůdy Rulandské modré ošetřené Albitem byly listy barevně sjednocené, tmavší a mírně větší. Keře se jevily vyrovnanějším vzhledem.

Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 60 - 68

Varianta A (bez Albitu):

Většina keřů ve fázi kvetení, max. BBCH 67, tj. 70 % čepiček opadlo.

Varianta B (s Albitem):

Bylo pozorovatelné, že keře oproti variantě bez Albitu ve fázi kvetení byly vývojově dál. Většina keřů měla téměř všechny čepičky opadlé. Dále listy byly barevně tmavší, mírně větší a vyrovnanější.

Na jednom keři výskyt puklice březové (Pulvinaria betuale). Z pod štítku vylučovala množství vosku s vajíčky.