top of page

3.10.2023

Počasí:

V pozorovacím období se denní teploty stále vyskytovaly poměrně vysoko. Pohybovaly se okolo 25 OC. Dle ČHMÚ ze dne 1.10.2023 na jihu Moravy se vyskytovalo střední až silné půdní sucho. (graf sondy Čejč).

Ošetření:

Bez nového ošetření.

10.png

Rulandské Modré (již zpracováno v sklepě)

Hibernal l Fáze: BBCH 89 (plná zralost)

Varianta A (bez Albitu):

Výskyt šedé hniloby hroznů, dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 4. Napadení bobulí černou skvrnitostí révy (Phomopsis viticola) dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 6.

Varianta B (s Albitem):

Výskyt šedé hniloby slabý, dle metodiky ÚKZÚZ stupeň 7. Výskyt černé skvrnitosti révy (Phomopsis viticola) na bobulích také slabý, dle metodiky ÚKZÚZ stupeň 8. Hrozny byly ve velmi dobrém zdravotním stavu.

Kotva 1
bottom of page