top of page

DOKUMENTACE ČÁSTI VINOHRADU A + VÝROBA VÍNA Z TÉTO ČÁSTI

DOKUMENTACE ČÁSTI VINOHRADU B + VÝROBA VÍNA Z TÉTO ČÁSTI

19. 5. 2022
Romantická procházka v Sunset

První degustace

První degustace potvrdili domněnku, že vzorky B a D (s Albitem) pomaleji vyvazují volnou SO2 a díky tomu je aromatika méně výrazná než u A a C. Čas tuto domněnku snad potvrdí. Naopak v chuti je daleko komplexnější vzorek B a D, i když je A sladší (většinou vyšší zbytkový cukr dělá větší plnost). Podstatné bude jak budou vína půl roku po nalahvování.

4. 4. 2022
Romantická procházka v Sunset

Lahvování

Nakonec to nejpodstatnější, po sečtení nalahvovaných vín jsem prvně dokázal přesně spočítat množství vyrobeného vína. Konečný propočet ukazuje, že ze stejného množství hroznů je šarže B o 5,83 % větší!

29. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor z 29.11.2021

Tento rozbor nepřinesl mnoho zásadních novinek. Povšimněme si, že B0 má stejnou volnou SO2 při nižší veškerý SO2. Mikrovzorky C (A1) a D (B1) nepotvrdily v tomto roce optimálnějšího kvašení D. Obě vína ukazují, že na tuto odrůdu se pečlivě vybrané kvasinky hodí více. Nyní bude záležet na dalším vývoji vín do lahvování.

25. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Mikrovzorek A1 stočen a přejmenován na C

Mikrovzorky C a D po spontálním dokvašní zasířeny na 30 SO2 a stočeny.

11. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Vzorek A1 je sušší než B1, senzoricky se to zdá, že je v kvašení větší rozdíl než dva dny.

1. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Výsledek z pohledu vinaře

Vína A0 a B0 jsou zastavená a několik dnů po první stáčce a nastal čas k shrnutí výrobního procesu. Šarže A0 což je cca 80% šťávy z části vinohradu A kvasilo za stejných podmínek pomaleji, což potvrzuje rozbor mladého vína. Rozbor ukazuje, že titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny vykazují horší parametry než u B0. Podstatný pro vinaře je i volný a veškerý oxid – vzorek A0 vykazuje vetší množství oxidu veškerého při stejném stavu oxidu volného což je horší varianta než B0. Zásadní ale je extrakt bezcukerný, který je u A0 průměrný, ale o velmi rozdílnou hodnotu nižší než B0. Další zrání vína ukáže rozdílnost šarží A a B zejména chuťově.

27. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor zastaveného vína

relativní hustota 1.00028 SOPS0121 (OIV-MA-AS2-01A), skutečný obsah alkoholu 12.50 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), celkový obsah alkoholu 13.47 % obj. SOPS0101 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 16.4 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 8.2 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), těkavé kyseliny 0.4 g/l SOPS0104 (OIV-MA-AS313-02), oxid siřičitý volný 67 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), oxid siřičitý veškerý 194 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), extrakt bezcukerný 26.7 g/l SOPS0112 (OIV-MA-AS2-03B; OIV-MA-AS2-01A)

25. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Odebrání vzorků vína po l. stáčce na kompletní rozbor

24. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stočení části A0 a B0 z hrubých kalů a snížení kyselin o cca 1,5 g / hl

Ke stočení části A0 a B0 došlo ve stejný čas s maximálním zpožděním 30 minut.

23. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zastavení kvašení

K zastavení kvašení došlo ve stejný čas zvýšením volné SO2 na 80 g/l jednou dávkou pyrosulfity daselného z důvodu zachování zbytkového cukru.

21. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor ze stejného dne cca 80% kv. procesu

skutečný obsah alkoholu 11.48 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 31.3 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 10.3 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01)

19. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vzorek A1 plně kvasí

17. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vzorek A1 se spontálně rozkvasil.

15. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zásadní výpočet sklizně!!!

Vyšší výlisnost, která udělala, že čisté šťávy (budoucího vína) po odkalení je o 3,683247988 % víc z části B s Albitem. S tím souvisí i fakt, že z části A bez albitu je o 42,30769231 % víc kalů – odpadu, co souvisí s zdravotním stavem hroznů.

14. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zakvašení moštu A0

Zakvašení moštu A0 ušlechtilými kvasinkami vyzkoušenými v předešlých letech na této odrůdě v dávce 98 g. Teploto šťávy byla v předešlých hodinách upravena na 12°C.

14. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zahřátí A1 na 20 °C

Zahřátím moštu dojde k rychlejšímu spontalnímu rozkvašení v chladném prostředí sklepa.

14. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stočení z kalu A0 a A1

13. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vzorek A je dále chlazen.

13. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor moštu

cukr (glukóza+fruktóza) 228.0 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), pH 3.09 SOPS0102 (OIV-MA-AS313-15), titrovatelné kyseliny 10.5 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), Kyselina jablečná 6.6 g/l SOPS0127
Kyselina vinná 3.4 g/l SOPS0129, Mošt - YAN (amoniak + alfa – aminodusík) 238 mg/l SOPS0125

12. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Sklizeň 460 kg z části A

Sklizeň z části A začala v 8 hodin za podobných podmínek jako předešlý den. K zpracování hroznů došlo v 11 15, nákvášení pomocí stejného enzymu a lisování od 15 00. V 20 15 dolisování a následně probíhalo oddělení mikrovzorku A1 a ošetření moštu A0 naprosto stejným způsobem jako u B0 a B1, které bylo ukončeno v 22 30 hodin zachlazením moštu.

1. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Svrchní část porostu s příznaky antraknózy (stupeň 2!!) a se silným rozvojem mycélia, další příznaky výrazně stolbur

1. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stolburové odumírání a vadnutí hroznu vpravo

1. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Detail na rozvinuté mycélium antraknózy - Sphaceloma ampelinum

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza na listech detail

Antraknóza na listech detail. Nepohlavní stadium je Sphaceloma ampelinum, pohlavním je Elsinoe ampelina. Toto onemocnění, pochází z Evropy, ale rozšířilo se po celém světě. Během teplých a vlhkých období je zodpovědné za vážné epidemie (Agrios, 2005; Thind et al., 2004).

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza na listech a letorostech na stupni 3!!!!

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Hrozen vlevo plíseň šedá

Hrozen vlevo plíseň šedá, vpravo (v pozadí) černá skvrnkitost

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vlevo plíseň šedá

Vlevo plíseň šedá, vpravo na bobulích "s propadlým pupíčkem" černá skvrnitost. Toto poškození lze zaměnit za sluneční úpal doprovázený bakteriózou…

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Černá skvrnitost bobulí

vlevo plíseň šedá, vpravo na bobulích "s propadlým pupíčkem" černá skvrnitost. Toto poškození lze zaměnit za sluneční úpal doprovázený bakteriózou…

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Bobule s plísní šedou

Bobule s plísní šedou, uprostřed jedna bobule s černou skvrnitostí

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozvoj plísně šedé na hroznu

Rozvoj plísně šedé na hroznu

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Bobule celé černé

Bobule celé černé a/nebo s průtrží slupky vlivem černé skvrnitosti révy

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rychlý rozvoj

Začátek rychlého rozvoje plísně šedé na hroznech při dozrávání (zcela vpravo)

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Podle nepřítomnosti mycélia

Podle nepřítomnosti mycélia a viditelného nárůstu pyknid pod pokožkou zaschlých a zasychajících bobulí jde o černou svrnitost révy

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Letorosty na svrchní části

Letorosty na svrchní části porostu jsou extrémně napadeny antraknózou révy - hodnocení na stupněm 3!!! Velmi škodlivý výskyt

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Na bobulích černá skvrnitost

Na bobulích černá skvrnitost révy (Phomopsis viticola) - viz mnoho černých plodnic patogena (pyknid) pod pokožkou bobulí

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Těsně nad řezem

Těsně nad řezem doprava odbočující výhon má na své bázi odumřelou zónu, zřejmě nejenom na pokožce - původcem podle pyknid na pokožce zřejmě Eutypa

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zasychání bobulí

Zasychání bobulí na části hroznu s peronosporou částečně zničenou třapinou. Problémem v této lokalitě je zřejmý nedostatek Ca v rostlině, ten může působit odumírání třapiny bez účasti patogenů!

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Peronospora na hroznu

Peronospora na hroznu, bobule uprostřed černá skvrnitost

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Peronospora

Peronospora v různém stupni napadá nejméně třetinu hroznů

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Listy s různě výraznou skvrnitostí antraknózou

Listy s různě výraznou skvrnitostí antraknózoua - stupeň napadení přesáhl 4!!!! Silné poškození

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Listy s různě výraznou skvrnitostí antraknózou

Listy s různě výraznou skvrnitostí antraknózou

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Konce letorostů

Konce letorostů ve svrchní části porostu odumírají antraknózou

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Dozrávající bobule

Dozrávající bobule s okolím listů s hnedými skvrnami antraknózy

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový stav 1.10.2021

26. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Sousední odůda Al mimo část A a B

Zavadání hroznů a odumírání zbarvených listů - nejspíše stolbur

26. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Sousední odůda Al mimo část A a B

Tmavofialově zbarvený letorost odumírá, odumírání stále pokračuje - podobné stolburu, ověřit

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Hrozny jsou tvořeny menšími bobulemi

Hrozny jsou tvořeny menšími bobulemi, současná jejich hmotnost je evidentně nižší

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Černá skvrnitost

Černá skvrnitost (Phomopsis viticola) bobule s průtrží pokožky a nárůstem mycélia patogena na povrchu vnitřních pletiv. Poškozuje i listy - šedočerné tečičky až skvrny s mokvavým dvprkem, a letorosty - pod pokožkou, ale i na ní oválné až protáhlé šedočerné skvrnky se světlým středem .... relativně časté a v naprosté většině přehlížené na padení. Je "léčeno" většinově spolu s ochranou proti jiným houbovým patogenům...

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Barevně paradoxně

Barevně paradoxně jde o červenou spálu révy vinné - pakustřebka révová (Pseudopeziza tracheiphila)- u bílých odrůd tvoří žlutohnědé, u modrých odrůd červené skvrny, které jsou ostře ohraničené výrazným, barevně odlišným okrajem dvůrku, a také je ohraničen žilnatinou. Skvrny od středu zasychají a postupně se rozšiřují. Silně napadené listy opadávají. na jaře se na nich tvoří apotécia, z kterých se choroba může (i masově) šířit. lze ji zaměnit se slunečním úžehem nebo se stárnutím listů na podzim, tato poškození nejsou omezena žilnatinou.

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Plíseň révy

Plíseň révy začala na konci hroznu a pokračuje po třapině

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

List vlevo žlutooranžová skvrnitost

List vlevo žlutooranžová skvrnitost na jeho líci způsobená peronosporou (plíseň révy), dva listy vpravo - výrazný nárůst antraknózové skvrnitosti šířící se i po žilkách listu

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Barevné změny

Barevné změny, zasychání částí listu a tečkovitost - antraknóza listů svrchního patra se rozvinula velmi výrazně. V tomto období je antraknóza stejně jako plíseň révy na vrcholových listech letorostů nebezpečná, snižuje asimilační plochu a zpomaluje vytváření cukru v hroznech i vyzrání letorostů. její škodlivý výskyt je obvykle ve vlhkých periodách ..

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Černá skvrnitost a plíseň révy

Dva hrozny vpravo dole - černá skvrnitost a plíseň révy

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový pohled k 26.8.2021

14. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Snůška vajíček nejspíše obaleče mramorovaného

Snůška vajíček nejspíše obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) jehož samičky druhé generace kladou vajíčka na hrozny. Housenky pak vyžírají bobule, které zahnívají. Škodlivost 1. generace je na rozdíl od škodlivosti 2. generace zanedbatelná.

25. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Velmi rovnoměrně

23. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Barevné změny mimo část A a B na odrůdě AL

Barevné změny a zasychání listů i zbarvení letorostů podobné fytoplazmovému stolburu nebo "zlatému žloutnutí" listů - potřebné je otestovat

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Hálčivec na listech

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Roztoč Hálčivec révový

Roztoč Hálčivec révový Calepitrimerus vitis boulovitost listů zespodu "vatička" zduřelých trichomů a masa roztočůa na spodu listů

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Roztoč Hálčivec

Roztoč Hálčivec révový Calepitrimerus vitis boulovitost listů zespodu "vatička" zduřelých trichomů a masa roztočů

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Sprchání bobulí

Sprchání bobulí a odumírání částí hroznů - plíseň révy

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Bílá hniloba

Bílá hniloba révy (Coniella diplodiella, teleomorpha Metasphaeria diplodiella) jen na jediné bobuli(!!!)

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Plíseň révy

Plíseň révy - ničí nejen bobule, ale i jejich řapíky a v tomto případě i boční vodivá pletiva

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Mokvající bakterióza

Mokvající bakterióza na líci listu - jen nepodstatný výskyt!

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový stav k 23.7.2021

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Barevné skvrnitosti listů

Barevné skvrnitosti listů podobné stolburu. K nám bylo zavlečeno také podobné Zlaté žloutnutí révy vinné (Flavescence dorée) působené baktérií rodu fytoplazma Jejím jediným přenašečem je invazní druh křísek révový (Scaphoideus titanus) - u nás prokázaný od minulého roku. obojí je vhodné laboratorně potvrdit...

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Křísek žilnatka

Křísek žilnatka na listu

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stolbur

Stolbur u nás přežívá na svlačci Convolvulus arvensis a kopřivě Urtica dioica. Napadení nelze ponechat "jen tak" - rychlejší je nárůst výskytu než spontánní ozdravení (ozdravení max. 5 – 10 % ročně).

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Žilnatka vironosná

Žilnatka vironosná Hyalesthes obsoletus je křísek, který přenáší fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy vinné (stolbur) i další původce ESKA

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Detail silněji sprchajícího

Detail silněji sprchajícího hroznu, omezení počtu bobulí může v této fázi vývoje výnosově "dotáhnout zvětšením" zbylých bobulek

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Hrozny s "fyziologickým" propadem

Hrozny s "fyziologickým" propadem - sprcháním bobulek

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Relativně rychlý postup

Relativně rychlý postup plísně révy v mladém hroznu

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rychle se rozvíjenící plísen révy (Plasmopara v.)

Rychle se rozvíjenící plísen révy (Plasmopara v.) na třapině mladého hroznu

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stav k 12.7.2021

Stav k 12.7.2021 celkový pohled

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rychle se rozvíjenící plísen

Rychle se rozvíjenící plísen révy (Plasmopara v.) na třapině mladého hroznu

27. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

K - velká nerovnoměrnost

K - velká nerovnoměrnost ve vývoji jednotlivých bobulí

27. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Pohled do meziřadí

Pohled do meziřadí obou variant - vlevo K, vpravo Albit

27. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový pohed

Celkový pohed z výšky - keře vlevo po zalomení a vpravo před zalomením, detailní kontrola

21. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Detail hroznu po odkvětu v A

Asi týden po odkvětu.

21. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stav před druhou ochranou

Čtrnáct dní po první ochraně.

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Černá skvrnitost révy

Černá skvrnitost révy (Phomopsis viticola) a moucha sající výron mízy

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza (Sphaceloma ampelinum, pohlavní stádium Elsinoe ampelina) pohled na líc listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza (Sphaceloma ampelinum, pohlavní stádium Elsinoe ampelina) pohled na líc listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Plíseň révy

Plíseň révy (Plasmopara viticola) začátek odumírní jednostlivých bobulek

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Hálčivec révový

Hálčivec révový na rubu listu - kadeření kolem žilek vodivých svazků slabé napadení

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Roztoč Hálčivec révový

Roztoč Hálčivec révový Calepitrimerus vitis boulovitost listů až dírkování

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Roztoč

Roztoč Colomerus vitis detail rubu listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Plstnatosť

Plstnatosť (erinózu) listů révy vyvolává drobnýroztoč vlnovník révový (Eriophyes vitis, lépe zatím méně zažitý název Colomerus vitis), detail líce listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Plíseň révy

Plíseň révy (Plasmopara viticola) - začínající mycélium mezi základy bobulí

6. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Drobné léze bakteriózy

Drobné léze bakteriózy Pseudomonas syringae na rubu listu. Bakterie v pokročilejší fázi působí slévání skvrnek a předčasný opad listů. I po jejich zůstávají bakterie na pokožce letorostů i na kůře větví - čeká na svou příležitost. Jediné pesticidy u nás - měď a stříbro..

1. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stav před první ochranou A

Stav vinohradu v den 0, kdy začíná tento projekt.

19. 5. 2022
Romantická procházka v Sunset

První degustace

První degustace potvrdili domněnku, že vzorky B a D (s Albitem) pomaleji vyvazují volnou SO2 a díky tomu je aromatika méně výrazná než u A a C. Čas tuto domněnku snad potvrdí. Naopak v chuti je daleko komplexnější vzorek B a D, i když je A sladší (většinou vyšší zbytkový cukr dělá větší plnost). Podstatné bude jak budou vína půl roku po nalahvování.

3. 4. 2022
Romantická procházka v Sunset

Lahvování

Nakonec to nejpodstatnější, po sečtení nalahvovaných vín jsem prvně dokázal přesně spočítat množství vyrobeného vína. Konečný propočet ukazuje, že ze stejného množství hroznů je šarže B o 5,83 % větší!

29. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor z 29.11.2021

Tento rozbor nepřinesl mnoho zásadních novinek. Povšimněme si, že B0 má stejnou volnou SO2 při nižší veškerý SO2. Mikrovzorky C (A1) a D (B1) nepotvrdily v tomto roce optimálnějšího kvašení D. Obě vína ukazují, že na tuto odrůdu se pečlivě vybrané kvasinky hodí více. Nyní bude záležet na dalším vývoji vín do lahvování.

25. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Mikrovzorek B1 stočen a přejmenován na D

Mikrovzorky C a D po spontálním dokvašní zasířeny na 30 SO2 a stočeny.

11. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Vzorek B1 má senzoricky o minimálně 50 % vyšší aromatiku, ikdyž by tomu díky vyššímu zbytku cukru mělo být opačně.

1. 11. 2021
Romantická procházka v Sunset

Výsledek z pohledu vinaře

Vína A0 a B0 jsou zastavená a několik dnů po první stáčce a nastal čas k shrnutí výrobního procesu. Šarže B0 což je cca 80% šťávy z části vinohradu B kvasilo za stejných podmínek rychleji, což potvrzuje rozbor mladého vína. Rozbor ukazuje, že titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny vykazují optimálnější parametry než u A0. Podstatný pro vinaře je i volný a veškerý oxid – vzorek B0 vykazuje menší množství oxidu veškerého při stejném stavu oxidu volného což je lepší varianta než A0. Zásadní ale je extrakt bezcukerný, který je u B0 nadprůměrný. Víno by mělo být daleko komplexnější než A0 což by mělo potvrdit další zrání vína. Podstatné bude i sledovat vývoj volného oxidu v dalších měsících.

27. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor zastaveného vína

relativní hustota 1.00025 SOPS0121 (OIV-MA-AS2-01A), skutečný obsah alkoholu 12.63 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), celkový obsah alkoholu 13.22 % obj. SOPS0101 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 9.9 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 7.9 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), těkavé kyseliny 0.3 g/l SOPS0104 (OIV-MA-AS313-02), oxid siřičitý volný 67 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), oxid siřičitý veškerý 179 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), extrakt bezcukerný 33.5 g/l SOPS0112 (OIV-MA-AS2-03B; OIV-MA-AS2-01A)

25. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Odebrání vzorků vína po l. stáčce na kompletní rozbor

24. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stočení části A0 a B0 z hrubých kalů a snížení kyselin o cca 1,5 g / hl

Ke stočení části A0 a B0 došlo ve stejný čas s maximálním zpožděním 30 minut.

23. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zastavení kvašení

K zastavení kvašení došlo ve stejný čas zvýšením volné SO2 na 80 g/l jednou dávkou pyrosulfity daselného z důvodu zachování zbytkového cukru.

21. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor ze stejného dne cca 80% kv. procesu

skutečný obsah alkoholu 11.72 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 28.0 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 10.4 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01) ukazují, že část B kvasila za téměř stejných podmínek rychleji.

19. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vzorek B1 se spontálně rozkvasil o dva dny později.

17. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vzorek B1 se stále zahřívá na 20 °C

15. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zásadní výpočet sklizně!!!

Vyšší výlisnost, která udělala, že čisté šťávy (budoucího vína) po odkalení je o 3,683247988 % víc z části B s Albitem. S tím souvisí i fakt, že z části A bez albitu je o 42,30769231 % víc kalů – odpadu, co souvisí s zdravotním stavem hroznů.

14. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zakvašení moštu B0 ušlechtilými kvasinkami

Zakvašení moštu B0 ušlechtilými kvasinkami vyzkoušenými v předešlých letech na této odrůdě v dávce 98 g. K zakvašení došlo s odstupem jedné minuty od části A. Teploto šťávy byla v předešlých hodinách upravena na 12°C.

14. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zahřátí B1 na 20 °C

Zahřátím moštu dojde k rychlejšímu spontalnímu rozkvašení v chladném prostředí sklepa.

14. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vzorek B je dále chlazen.

13. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stočení z kalu B0 a B1

13. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rozbor moštu

cukr (glukóza+fruktóza) 226.9 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), pH 3.08 SOPS0102 (OIV-MA-AS313-15), titrovatelné kyseliny 10.5 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), Kyselina jablečná 6.6 g/l SOPS0127
Kyselina vinná 3.4 g/l SOPS0129, Mošt - YAN (amoniak + alfa – aminodusík) 230 mg/l SOPS0125

11. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Sklizeň 460 kg z části B

Sklizeň z části B začala v 8 hodin. K zpracování hroznů došlo v 11 30, nákvášení pomocí enzymu a lisování od 15 30. V 21 dolisování a následně probíhalo oddělení mikrovzorku B1 a ošetření moštu B0, které bylo ukončeno v 23 hodin zachlazením moštu.

1. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Střední část porostu spíše stolbur včetně odumírání letorostu uprostřed

1. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Masové zavadání hroznů s příznaky stolburu na listech

1. 10. 2021
Romantická procházka v Sunset

Odumírající letorost s odumřelými očky - antraknóza, pravděpodobně "posílená" stolburem

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Levý hrozen uprostřed

Levý hrozen uprostřed - první výskyty plísně šedé na bobulích

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Vrchní část v B je daleko méně napadená

Snímek napadení svrchních partií réví antraknozou

30. 9. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový stav 1.10.2021

26. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Sousední odůda Al mimo část A a B

Odumírání hrozů i zbarvení a odumírání listů - stolbur

26. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Sousední odůda Al mimo část A a B

Na letorostu je zřetelné dvojí zúžení letorostu s výrazným hnědým pletivem pokožky s nárůstem "plaménkově se šířícího" mokvavého pletiva - půvocem zřejmě Eutypa

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Na několika hroznech

Na několika hroznech i listech okolo nárůst černé skvrnitosti révy

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Velmi rovnoměrně

Velmi rovnoměrně se rozvíjející hrozny této varianty

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Zastavení nárůstu Eutypa

Vysoce pravděpodobné zastavení nárůstu Eutypa na kůře i pod ní …

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza ve svrchním patře listů postupující po žilnatině. V této fázi se začalo výrazně odlišovat napadení Kontroly a Albitu ve prospěch vícenásobného ošetření Albitem

25. 8. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový pohled k 26.8.2021

23. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Barevné změny mimo část A a B na odrůdě AL

Zavadání a odumírání bobulí hroznů v různém stupni - nechat otestovat!!!!

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Bílá hniloba

Bílá hniloba Metasphaeria diploidella ojediněle na bobulích, které se zbarvují mléčně hnědě až světle hnědě, typický je octový pach při vyšším napadení

22. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový stav k 23.7.2021

10. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Okrajová nekróza

Okrajová nekróza a zavadání listu - v této fázi může jít o sluneční úpal nevyzrálé listové plochy, ale spíše nedostatkem Ca a/nebo Mg

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Eutypa

Eutypa zatím neprošla přes kůru do dřeva této větve

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Na šedé plošce

Na šedé plošce kůry je viditená tvorba pyknid patogena Eutypa lata

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Rub listu

Příznaky rychle se rozvíjející bakteriózy (Pseudomonas syringae) na líci listu - na obou variantách byla bakterióza jenom marginálním původcem poškozenína rubu listu - jsou viditelné mokvající okraje rychle postupující bakteriózy

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Příznaky rychle se ....

Příznaky rychle se rozvíjející bakteriózy (Pseudomonas syringae) na líci listu - na obou variantách byla bakterióza jenom marginálním původcem poškození

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Příznaky na témže listu z lícové strany

Příznaky na témže listu z lícové strany

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

V místě poškození

V místě poškození ojedinělý plošný nárůst mycélia plísně révy s typickým vločkovitým mycéliem

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Poškození kroupami

Poškození kroupami - ojedinělé hvězdicovité rozprasky na líci listu s vytvořením boulovitosti listu

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Hrozen s...

Hrozen s relativně silným porojevem plísně révy na hroznu, vlevo "zatržení kůry" po sečkování obrostu

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stav k 12.7.2021

Stav k 12.7.2021 celkový pohled

6. 7. 2021
Romantická procházka v Sunset

Jen zdravé listy

Téměř v celé výšce porostu jsou jen zdravé listy, při detaliním pohledu je vidět i zde několik hroznů s plísní révy

27. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

K - velká nerovnoměrnost

K - velká nerovnoměrnost ve vývoji jednotlivých bobulí

27. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Celkový pohed

Celkový pohed z výšky - keře vlevo po zalomení a vpravo před zalomením, detailní kontrola

27. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Pohled do meziřadí

Pohled do meziřadí obou variant - vlevo K, vpravo Albit

21. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Detail hroznu po odkvětu v B

Asi týden po odkvětu.

21. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stav před druhou ochranou

Čtrnáct dní po první ochraně.

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Eutypa lata

Eutypa lata působí růst výhonů s malými deformovanými a postupně odumírajícími listy

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Začínající plíseň

Začínající plíseň révy (Plasmopara viticola) začátek odumírání jednostlivých bobulek

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Eutypa

Eutypa - pyknida na pokožce výhonu a barevné změny na řezu dřevem

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Eutypa Lata napadá loňské/staré dřevo a působí odumírání výhonů

Eutypa Lata

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Roztoč

Roztoč Colomerus vitis detail rubu listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza (Sphaceloma ampelinum) rubová stana téhož listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza (Sphaceloma ampelinum)lícová strana listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza (Sphaceloma ampelinum) téměř neviditelná první tečkovitá poškození pohled na líc listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Antraknóza

Antraknóza (Sphaceloma ampelinum) první tečkovitá poškození pohled na rubovou stranu listu

10. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Poškození

Poškození až zkrabacení pletiv způsobené vlnovníkem viničným = hálčivcem révovým

6. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Poškození kroupami

Poškození kroupami - ojedinělé hvězdicovité rozprasky na líci listu

1. 6. 2021
Romantická procházka v Sunset

Stav před první ochranou B.

Stav vinohradu v den 0, kdy začíná tento projekt.

AaB.jpg
bottom of page