top of page

14.7.2023

Počasí:

Převládalo teplé a slunečné počasí. Maximální denní teploty se blížily k 35 oC. V období se vyskytlo několik slabých dešťových srážek.

Ošetření:

10.7. Kumulus WG + Spirox D + Grifon SC

pocasi.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l Fáze: BBCH 77

Varianta A (bez Albitu):

Na listech se vyskytují poškození od roztočů (halčivec révový, vlnovník révový). Slabě na listech jsou příznaky napadení plísně révy. Na listech jsou hnědé hranaté nervaturou ohraničené skvrny. Na rubu léze je patrný bělavý povlak sporangiofor se sporangiemi. Zato významně jsou napadeny hrozny. Části třapiny a bobule jsou zahnědlé a zasychají.

Varianta B (s Albitem):

Obecně opět platí, že listy jsou barevně tmavší a mírně větší, navíc hrozny velikostně vyrovnanější oproti variantě bez Albitu. Hrozna působila plnějším dojmem. Poškození listové plochy roztoči je mírně slabší, zejména od vlnovníka révového. V této variantě jsou příznaky napadení plísni révy slabší. Na listech byl výskyt ojedinělý a napadení hroznů bylo mírně slabší.

Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 77

Varianta A (bez Albitu):

Na mladých listech stále škodí roztoči, zejména vlnovník révový, poškození listové plochy na cca 5 %. Na hroznech je patrné napadení plísně révy (Plasmopara viticola). Došlo k hnědnutí a zasychání části třapiny a bobulí. Na listech se téměř nevyskytuje (lokalita je otevřená a vzdušná).

Varianta B (s Albitem):

Obecně stále platí, že listy jsou barevně tmavší a mírně větší, navíc hrozny velikostně vyrovnanější oproti variantě bez Albitu. Keře působí kompaktnějším dojmem. Na mladých listech škodí roztoči, i zde platí převaha vlnovníka révového, napadení je mírně vyšší oproti kontrole bez Albitu. Na hroznech je také patrné napadení plísně révy (Plasmopara viticola). Zasychání části třapiny a bobulí, bez rozdílu oproti variantě bez Albitu. Na listech se také téměř nevyskytuje.

bottom of page