top of page

17.5.2024

Počasí:

V pozorovaném období se denní teploty pohybovaly okolo 25 oC a noční teploty klesaly k 5 oC. Dešťové srážky se vyskytly pouze ve dnech 7.5. a 17.5.(graf sondy Čejč).

20240517.png

Hibernal (klikni)

Rulandské Modré (klikni)

Ryzlink Vlašský (klikni)

Hibernal l BBCH 55 (květenství se zvětšuje)

Ošetření: bez ošetření

Varianta A (bez Albitu):

Odrůda Hibernal v obou variantách z části poškozena mrazem (část oček, letorosty, listy, části květenství), jak již bylo dříve zmíněno. Ze sekundárních (vedlejších) oček již narůstají nové letorosty. Ohodnoceno dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 4. V obou variantách slabé poškození listů od vlnovníka révového. Dále na obou variantách se na letorostech začínají objevovat symptomy černé skvrnitosti révy (Diaporthe neoviticola).

Varianta B (s Albitem)

Odrůda Hibernal v obou variantách z části poškozena mrazem (část oček, letorosty, listy, části květenství), jak již bylo dříve zmíněno. Ze sekundárních (vedlejších) oček již narůstají nové letorosty. Ohodnoceno dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 4. V obou variantách slabé poškození listů od vlnovníka révového. Ve variantě, kde se pravidelně používá Albit, bylo poškození z nižší četnosti v porostu. Dále na obou variantách se na letorostech začínají objevovat symptomy černé skvrnitosti révy (Diaporthe neoviticola).

Rulandské Modré l BBCH 57 (květenství je zcela vyvinuté)

Ošetření: bez ošetření

Varianta A (bez Albitu):

Odrůda byla poškozena jarními mrazy opět až ve spodní části svahu na stupeň 3. Ze sekundárních (vedlejších) oček již také narůstají nové letorosty. Listy jsou významně poškozeny sáním roztočů. Poškození listové plochy od vlnovníka révového, hodnoceno dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 4 bez rozdílu mezi variantami. Poškození listové plochy od hálčivce révového dle metodik na stupeň 5 v obou variantách. V obou variantách jsou patrné keře, které vykazují symptomy onemocnění chřadnutí a odumírání révy (ESCA). Dále byly pozorovány první příznaky napadení plísní révovou (Plasmopara viticola) v obou variantách. Na listech se vytvořily světlezelené až nažloutlé skvrny, zatím bez povlaků sporangiofor na rubu listů.

Varianta B (s Albitem)

Odrůda byla poškozena jarními mrazy opět až ve spodní části svahu na stupeň 3. Ze sekundárních (vedlejších) oček již také narůstají nové letorosty. Listy jsou významně poškozeny sáním roztočů. Poškození listové plochy od vlnovníka révového, hodnoceno dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 4 bez rozdílu mezi variantami. Poškození listové plochy od hálčivce révového dle metodik na stupeň 5 v obou variantách. V obou variantách jsou patrné keře, které vykazují symptomy onemocnění chřadnutí a odumírání révy (ESCA). Dále byly pozorovány první příznaky napadení plísní révovou (Plasmopara viticola) v obou variantách. Na listech se vytvořily světlezelené až nažloutlé skvrny, zatím bez povlaků sporangiofor na rubu listů. Nelze opomenout, že i když doposud v letošním roce nebyl aplikován stimulující přípravek Albit Max, byly pozorovány letorosty okolo 15 cm delší ve variantě s Albitem Max oproti variantě bez používání pomocného přípravku. Rostliny byly stále stimulované z loňské sezóny.