top of page

6.6.2023

Počasí:

Teplé a slunečné počasí vystřídalo od 5.6. deštivé. Objevovaly se časté srážky. Teploty vzduchu klesly během dne na 18 - 23 oC.

Ošetření:

30.5. Melody Combi 65,3 WG + Bortrac

01.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l Fáze: BBCH 55

Varianta A (bez Albitu):

První výskyt plísně révy (Plasmopara viticola). Slabé napadení bylo patrné na květenství. Dále na letorostech a slabě i na listech se vyskytovala černá skvrnitost révy (Phomopsis viticola). Dále listy byly poškozené halčivcem révovým. Poškozeno až 15 % listové plochy. V porostu se vyskytoval i vlnovník révový. Napadení bylo slabší.

Varianta B (s Albitem)

Na květenství se vyskytovala plíseň révy. Napadení bylo slabé, tj. stejné jak ve variantě bez Albitu. Na letorostech se vyskytovala černá skvrnitost révy. Napadení bylo slabší oproti variantě bez Albitu. Poškození listové plochy roztoči (halčivec révový, vlnovník révový) bylo mírně slabší oproti variantě bez Albitu.

Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 55

Varianta A (bez Albitu):

Všechny rostliny byly napadené padlím révy (Erysiphe necator). Napadené byly nejmladší listy na letorostech. Výskyt roztočů (halčivec révový, vlnovník révový) byl velmi slabý.

Varianta B (s Albitem)

Padlí révy bylo pouze na dvou rostlinách. Je zajímavé, že první letošní ošetření Albitem, ještě nemohla mít účinek. Proto rozdíly lze přičíst na reziduální vliv loňské, popřípadě dvouleté aplikace.

Výskyt roztočů (halčivec révový, vlnovník révový) byl opět velmi slabý, bez rozdílu oproti variantě bez Albitu.

bottom of page