top of page

Zpracování hroznů z ročníku 2023

Výroba vín proběhla letos podobným způsobem jako v předchozích letech s důrazem na to vyrobit dvojice vín stejným výrobním procesem. Zásadní odlišností byl velmi teplý podzim, vysoké cukry a nízké kyseliny. Pro ty, co nemají bližší informace k projektu uvádím, že šťáva (víno) z časti bez Albitu je vždy označeno šarží A, pokud dojde k rozdělení na další šarže, tak pokračuji písmeny C a E. Šťáva (víno) z části, kde bylo jako nadstavba použit Albit nese označení B, a pokud dojde k rozdělení na další šarže, tak pokračuji písmenky D a F.

Rulandské Modré 2023

Z této odrůdy jsme plánovali vyrobit jako hlavní šarži červené víno, ale bohužel týden špatného počasí na konci srpna se na zdravotním stavu hroznů podepsal natolik, že z části A (bez Albitu) jsem si netroufl vyrobit červené víno, jelikož jsem zvyklý využívat dlouhou maceraci po dokvašení a vyhledávám jen modré hrozny se 100% zdravotním stavem. Sklizeň z částí A i B proběhla 28.9. od 8 hodin ráno. Rmut byl odpoledne schlazen, jak to naše podmínky dovolují na nejnižší teplotu a k vylisovaní došlo druhý den ráno. Rozdíl v cukernatosti hroznů byl: A 204,8 g/l a B 211,4 g/l. Při sběru byla provedeno značná selekce nezdravé suroviny, a díky tomu nebyly velké rozdíly v kalech při odkalení. Druhý ročník pokusů u této odrůdy potvrdil větší výlisnost z části B (s Albitem) o 3,6 %, v odkalené šťávě to bylo o 3,78 %. Po odkalení proběhlo rozdělení na dvě šarže. Větší šarže A a B jsou dále dělány moderním komerčním způsobem, šarže C a D naopak teroirovými kvasinkami do sucha. A a B bylo zastaveno ve stejnou chvíli a rozdíl ve zbytkovém cukru je 25,9 g/l u šarže B, která evidentně kvasila pomaleji. Při degustaci není zásadní rozdíl v aromatice, ale chuťově působí šarže B a D velmi komplexně na rozdíl od prázdnějšího A a C.

Hibernal 2023

Letos se podařilo hrozny posbírat a dovézt najednou. Sběr začal 7.10. v 8 ráno, kolem 13. hodiny bylo pomleto a začalo se díky vyšším teplotám ihned chladit v rámci možností našeho malého vinařství. Naštěstí v noci již bylo chladněji a druhý den před lisováním byl rmut nádherně studený. Surovina byla zdravá z B téměř 100%, z A proběhla malá selekce při sběru. Odkalení proběhlo s minimem kalů a výsledky jsou pro šarže A/B: cukr 229,9/232,2 g/l a bezcukernatý extrakt ve víně 26 / 27,9 g/l. Největším překvapením byla výlisnost, která z přesně naváženého množství hroznů byla u šarže B o 5,78 % vyšší, v odkalené šťávě dokonce o 6,01 %.

Šťáva byla rozdělena do 3 šarží. Větší šarže A a B jsou dále dělány moderním komerčním způsobem, šarže C a D naopak neutrálními kvasinkami víc do sucha. Šarže A a B byly zastaveny ve stejnou chvíli a rozdíl ve zbytkovém cukru je 5,5 g/l u šarže A. Při degustaci není zásadní rozdíl v aromatice, která letos není příliš výrazná, ale chuťově působí šarže B a D komplexněji na rozdíl od A a C. Informace k šaržím E a F se dočtete na konci článku.

Na základě zkušeností s vyvazováním volné SO2 je u ročníku 2023 založená pokusná šarže E a F, u které nedochází k stejnému síření jako u všech vín z pokusných vinic. U šarže F (z částí B s Albitem) jsou cíleně minimalizovány dávky SO2. Dále plánujeme zaslání uložených lahví ročníku 2021 a 2022 do laboratoře na rozbor volné a celkové SO2.

bottom of page