top of page

28.7.2023

Počasí:

Stále převládalo teplé a slunečné počasí. Maximální denní teploty se blížily k 35 oC. Koncem období denní teploty již klesly a vyskytlo se několik dešťových srážek.  (graf sondy Čejč)

Ošetření:

24.7. Luna Expirience + Zorvec Vinabel + Kumulus + Lovohumine K

05.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l Fáze: BBCH 79 (fáze konec uzavírání hroznů)

Varianta A (bez Albitu):

Mladé listy poškozené vlnovníkem révovým, cca do 10 % poškození listové plochy. Dobře pozorovatelné plsťovité bílé povlaky na spodní straně listů. Ke změně intenzity napadení chorobami v podstatě nedošlo.

Varianta B (s Albitem):

Poškození mladých lístků vlnovníkem révovým bylo podstatně slabší. Barva listů je stále tmavší oproti variantě bez ošetření. I zde nedošlo k významné změně intenzity napadení chorobami. Ale je nutné zkonstatovat, že bylo velmi dobře patrné nižší napadení hroznů plísni révovou. Jedná se o infekci, ke které došlo v době před květem nebo během kvetení. Nyní bylo velmi dobře zřetelné, že hrozny byly podstatně plnější oproti variantě bez ošetření.

Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 79 (fáze konec uzavírání hroznů)

Varianta A (bez Albitu):

Na většině hroznů byly příznaky napadení plísně révy (Plasmopara viticola), napadení do 5 % hroznu. Místy na hroznech byl pozorován sluneční úžeh. Na nově narostlých listech se vyskytují poškození vlnovníkem révovým (Colomerus vitis). Dále ve vinohradu byly pozorovány příznaky chřadnutí a odumírání révy (ESCA).

Varianta B (s Albitem):

Hrozna pevná a vyrovnanější oproti neošetřené variantě. Výskyt příznaků napadení plísně révy byl velmi slabý, tzn. napadení hrozna 1 % s občasným výskytem. Poškození mladých lístku vlnovníkem révovým byl slabý.

bottom of page