top of page

14.8.2023

Počasí:

V období se výrazně ochladilo a vyskytly se časté dešťové srážky, místy vydatné. Denní i noční teploty výrazně klesly. Dne 13.8. denní teploty opět vystoupaly vysoko a dosahovaly k 30oC. (graf sondy Čejč)

Ošetření:

10.8. Kumulus + Pronto + Fantic F

20230814.png

Rulandské Modré (za Hibernalem)

Hibernal l Fáze: BBCH 79 (většina bobulí se dotýká – konec uzavírání hroznů)

Varianta A (bez Albitu):

Nedošlo k významné změně intenzity napadení plísní révy (Plasmopara viticola) a škůdci oproti minulému pozorování. Na některých letorostech napadených keřů, se významně rozšířila černá skvrnitost révy (Phomopsis viticola). Na bazálních částech výhonu skvrny splynuly a došlo k obklopení celých bazí výhonů. Choroba se dále šířila po letorostech, byly napadené mladé listy s řapíky a třapiny hroznů.

Varianta B (s Albitem):

Bobule v hroznech velikostně vyrovnanější oproti variantě bez Albitu. Také nedošlo k významné změně intenzity napadení plísně révy (Plasmopara viticola) a škůdci oproti minulému pozorování. Na letorostech některých keřů se vyskytovala rovněž černá skvrnitost révy (Phomopsis viticola). Napadení bylo slabší, jelikož choroba postupovala pomaleji a vyskytovala se zejména na bazích.

Kotva 1

Rulandské Modré l Fáze: BBCH 81 (začátek zrání, bobule se začínají vybarvovat dle barvy odrůdy)

Varianta A (bez Albitu):

Nedošlo k významné změně intenzity napadení chorobami a škůdci oproti minulému pozorování.

Varianta B (s Albitem):

Bobule probarvenější a velikostně vyrovnanější oproti variantě bez Albitu. Také nedošlo k významné změně intenzity napadení chorobami a škůdci oproti minulému pozorování.

bottom of page