top of page

27.6.2024

Počasí:

Denní teploty se pohybovaly kolem 30 oC. Noční teploty se držely okolo 15 oC. V období se vyskytly dešťové srážky. (graf sondy Čejč).

Hodnotitel: Ing. Irena Bačová

20240627g.png

Hibernal (klikni)

Rulandské Modré (klikni)

Ryzlink Vlašský (klikni)

Hibernal

BBCH 73 BBCH 77 (bobule se začínají navzájem dotýkat – začátek uzavírání hroznů)

Ošetření: 19.6.2024, výživa + fungicid + kontaktní fungicidy na bázi mědi a síry, ve variantě s Albitem je pomocný přípravek Albit Max přidán k fungicidu v dávce 0,2 l/ha

Varianta A (bez Albitu):

Bobule v hroznech velikostně nevyrovnané. Na oslabených keřích se vlivem jarních mrazů vyskytují poškození po sání hálčivce révového ve vyšších listových patrech. Na čepelích listů jsou patrné plochy pokryté olejovými skvrnami plísní révy (Plasmopara viticola), které ojedinělé nekrotizovaly. Na rubové straně skvrn byly vytvořené bílé povlaky sporangioforů se sporangiemi (spóry). Napadení listů ohodnoceno na stupeň 6.

Varianta B (s Albitem)

Bobule v hroznech velikostně vyrovnanější a čepele listů měly všeobecně tmavší zelenou barvu, ve srovnání s neošetřenou variantou. Porost révy byl obecně narostlejší a keře se jevily vyrovnanějším vzhledem. Ve vyšších listových patrech se vyskytují poškození po sání roztočů hálčivce révového, s nižší četností poškození listů. Na čepelích listů jsou patrné prvopočátky infekce, olejové skvrny plísní révy (Plasmopara viticola), ohodnoceno na stupeň 7. Na jednom hroznu bylo poškození z 50 % plochy.

Rulandské Modré

Vývojová fáze: BBCH 77 (bobule se začínají navzájem dotýkat – začátek uzavírání hroznů)

Ošetření: 19.6.2024, výživa + fungicid + kontaktní fungicidy na bázi mědi a síry, ve variantě s Albitem je pomocný přípravek Albit Max přidán k fungicidu v dávce 0,2 l

Varianta A (bez Albitu):

Bobule v hroznech jsou nevyrovnané, došlo ke sprchávání, pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek. Na mladých listech poškozují listovou čepel roztoči, vlnovník révový, poškození listové plochy na cca 5 %.  Na jednom letorostu poškození z 30 % listové plochy. Na listových čepelích se objevují první příznaky napadení plísní révy (Plasmopara viticola), tvoří se olejové skvrny.

Varianta B (s Albitem)

Některé hrozny jsou nevyrovnané, došlo ke sprchávání, ale postižené bobule v hroznu jsou větší. Zelené části révy mají tmavší zelenou barvu a listové čepele jsou tužší oproti variantě bez Albitu. Poškození listové čepele vlnovníkem révovým cca 5 %, poškození je četnější. Napadení listové čepele plísní révy je slabší oproti neošetřené variantě Albitem.

Ryzlink Vlašský

BBCH 75 (bobule velikosti hrachu)

Ošetření: bordeauxská jícha + síra + výživa (draslík, bór, molybden) + urtica (přírodní přípravek z kopřivy)

Varianta A (bez Albitu):

Keře jsou velmi silně poškozeny sáním od hálčivce révového. Je pozorováno poškození listů, hroznů i zkrácení letorostů. Na listových čepelích se objevují první příznaky napadení plísní révy (Plasmopara viticola), tvoří se olejové skvrny, ohodnoceno na stupeň 7. Na rubové straně skvrn byly vytvořené bílé povlaky sporangioforů se sporangiemi (spóry).

Varianta B (s Albitem)

Bobule v hroznech velikostně vyrovnanější a barevně tmavší, ve srovnání s neošetřenou variantou Albitem. Čepele listů měly tmavší zelenou barvu, ve srovnání s neošetřenou variantou. Také jsou silně poškozené zelené částí révy hálčivcem, s rozdílem oproti neošetřené variantě, že posátá pletiva jsou méně prožloutlá. Velmi dobře byl pozorován intenzivnější růst letorostů. Na čepelích listů jsou patrné prvopočátky infekce, olejové skvrny plísní révy (Plasmopara viticola), ohodnoceno na stupeň 7.