top of page

Stočení z kalu B0 a B1

Vzorek A je dále chlazen.

bottom of page