top of page

Výsledek z pohledu vinaře

Výsledek z pohledu vinaře

Vína A0 a B0 jsou zastavená a několik dnů po první stáčce a nastal čas k shrnutí výrobního procesu. Šarže B0 což je cca 80% šťávy z části vinohradu B kvasilo za stejných podmínek rychleji, což potvrzuje rozbor mladého vína. Rozbor ukazuje, že titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny vykazují optimálnější parametry než u A0. Podstatný pro vinaře je i volný a veškerý oxid – vzorek B0 vykazuje menší množství oxidu veškerého při stejném stavu oxidu volného což je lepší varianta než A0. Zásadní ale je extrakt bezcukerný, který je u B0 nadprůměrný. Víno by mělo být daleko komplexnější než A0 což by mělo potvrdit další zrání vína. Podstatné bude i sledovat vývoj volného oxidu v dalších měsících.

bottom of page