Antraknóza

Roztoč Hálčivec révový

Antraknóza (Sphaceloma ampelinum)lícová strana listu