Celkový stav k 23.7.2021

Celkový stav k 23.7.2021