top of page

Rozbor zastaveného vína

Rozbor zastaveného vína

relativní hustota 1.00025 SOPS0121 (OIV-MA-AS2-01A), skutečný obsah alkoholu 12.63 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), celkový obsah alkoholu 13.22 % obj. SOPS0101 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 9.9 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 7.9 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), těkavé kyseliny 0.3 g/l SOPS0104 (OIV-MA-AS313-02), oxid siřičitý volný 67 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), oxid siřičitý veškerý 179 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), extrakt bezcukerný 33.5 g/l SOPS0112 (OIV-MA-AS2-03B; OIV-MA-AS2-01A)

bottom of page