top of page

Sousední odůda Al mimo část A a B

Sousední odůda Al mimo část A a B

Na letorostu je zřetelné dvojí zúžení letorostu s výrazným hnědým pletivem pokožky s nárůstem "plaménkově se šířícího" mokvavého pletiva - půvocem zřejmě Eutypa

bottom of page