top of page

Vzorek B1 se stále zahřívá na 20 °C

Vzorek A1 se spontálně rozkvasil.

bottom of page