top of page

Celkový pohed

Celkový pohed

Celkový pohed z výšky - keře vlevo po zalomení a vpravo před zalomením, detailní kontrola

bottom of page