top of page

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Vzorek A1 je sušší než B1, senzoricky se to zdá, že je v kvašení větší rozdíl než dva dny.

bottom of page