top of page

Výsledek z pohledu vinaře

Výsledek z pohledu vinaře

Vína A0 a B0 jsou zastavená a několik dnů po první stáčce a nastal čas k shrnutí výrobního procesu. Šarže A0 což je cca 80% šťávy z části vinohradu A kvasilo za stejných podmínek pomaleji, což potvrzuje rozbor mladého vína. Rozbor ukazuje, že titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny vykazují horší parametry než u B0. Podstatný pro vinaře je i volný a veškerý oxid – vzorek A0 vykazuje vetší množství oxidu veškerého při stejném stavu oxidu volného což je horší varianta než B0. Zásadní ale je extrakt bezcukerný, který je u A0 průměrný, ale o velmi rozdílnou hodnotu nižší než B0. Další zrání vína ukáže rozdílnost šarží A a B zejména chuťově.

bottom of page