top of page

Zásadní výpočet sklizně!!!

Zásadní výpočet sklizně!!!

Vyšší výlisnost, která udělala, že čisté šťávy (budoucího vína) po odkalení je o 3,683247988 % víc z části B s Albitem. S tím souvisí i fakt, že z části A bez albitu je o 42,30769231 % víc kalů – odpadu, co souvisí s zdravotním stavem hroznů.

bottom of page