top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Pravidlacookies

www.mayline.eu (v tomto dokumentu dále také jako “naše webové stránky”) jsou provozovány společnostmi Mayline Investment Corporation Limited sro, IČO: 07298480 , se sídlem Bílkova 855/19 Staré Město, Praha, 110 00 Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ___, vložka ____ (dále také jako „Mayline“ nebo „my“). Stejně jako většina ostatních vlastníků webových stránek používáme soubory cookie, abychom stránek našich webových stránek poskytují nejlepší zážitek. Níže jsou uvedeny další informace o souborech cookie, které používáme, jejich účel, jak je přijmout nebo odmítnout a odstranit je ze zařízení, odkazy na naše Zásady ochrany údajů a odkazy na soubory cookie Zásady ochrany osobních údajů příslušných třetích stran.

CO JSOU COOKIES?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka stáhne do zařízení uživatele, když tuto webovou stránku navštívíte. Cookies pomáhají webům rozpoznat zařízení uživatele při příští návštěvě daného webu.

SOUHLAS:

Pro některé soubory cookie potřebujeme získat souhlas uživatele. Jsme oprávněni ukládat soubory cookie na zařízení uživatele bez jeho souhlasu, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz našich webových stránek. U všech typů souborů cookie potřebujeme před umístěním souboru cookie do zařízení souhlas uživatele.

JAK PŘIJMOUT, ODMÍTNOUT NEBO SMAZAT SOUBORY COOKIE?

Při přístupu na naši webovou stránku z jiného prohlížeče nebo zařízení zobrazujeme uživatelům banner. Banner poskytuje možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie (s výjimkou souborů cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz našeho webu). Alternativně mohou uživatelé kdykoli změnit nastavení souboru cookie kliknutím na odkaz níže – uživatelé budou mít možnost změnit (zaškrtnutím políček), které soubory cookie přijímají. Uživatelé smazat údaje o prohlížení mohou (včetně souborů cookie) ze svých prohlížečů podle možností a pokynů, které jejich prohlížeč poskytuje. Naše webové stránky používají některé soubory cookie třetích stran (např. Google Analytics). Uživatelé poskytují odkazy na zásady cookies a zásady ochrany osobních údajů třetí strany, aby uživatel mohl rozumět způsobu, jakým bude třetí strana používat datové cookies. Přijímáme a zpracováváme některá data ze souborů cookie třetích stran, které používáme k účelům vysvětleným v tabulce souborů cookie níže.

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ TYPY SOUBORŮ COOKIES:

Nezbytné cookies jsou ty, bez kterých webová stránka nemůže správně fungovat. Jsou nezbytné, aby webová stránka poskytovala funkci nebo službu, kterou uživatel požaduje. K umístění tohoto typu souboru cookie na jeho zařízení není nutný souhlas uživatele. Preferenční cookies umožňují webu zapamatovat si informace, které mění, jak se web chová nebo vypadá, například jaký je preferovaný jazyk uživatele. Mohou to být naše soubory cookie nebo třetí strany (viz definice níže). K umístění tohoto typu souboru cookie na jeho zařízení je nutný souhlas uživatele. Statistické cookies zkoumat analýzu nebo měření chování uživatele na webové stránce, včetně měření dopadu reklam a analýzy toho, kam uživatelé klikají. To se provádí za účelem vylepšení webu a pomoci vlastníkům webových stránek rozumí tomu, jak návštěvníci interagují s jejich webovými stránkami tím, že to splní a hlásí informace. Mohou to být naše soubory cookie nebo třetí strany (viz definice níže). K umístění tohoto typu souboru cookie na jeho zařízení je nutný souhlas uživatele. Marketingové cookies se používají ke sledování uživatelů napříč weby. Ukládají informace o chování uživatele, které získávají neustálým sledováním jeho zvyklostí při prohlížení. To umožňuje vytvoření specifického uživatelského profilu, díky čemuž může webová stránka zobrazovat reklamu relevantní pro jednotlivé uživatele, a tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Mohou to být naše soubory cookie nebo třetí strany (viz definice níže). K umístění tohoto typu souboru cookie na jeho zařízení je nutný souhlas uživatele.

COOKIES TŘETÍCH STRAN A NAŠE COOKIES:

Naše cookies jsou takové, které jsou na zařízení uživatele ukládány z našich webových stránek (Mayline). Soubory cookie třetích stran jsou umístěny do zařízení uživatelů některými funkcemi povolenými na našich webových stránkách a společnostmi May poskytnutým subjektem, který není line (dále jen „třetí strana“). S údaji provedenými prostřednictvím souborů cookie nakládá třetí strana. My (Mayline) však můžeme také používat informace poskytované soubory cookie třetích stran (např. Google Analytics).

DOČASNÉ A TRVALÉ COOKIES:

Dočasné cookies obsahují informace, které jsou uloženy v dočasné paměti a jsou následně vymazány po dokončení relace nebo zavření webového prohlížeče. Soubory cookie relací ukládají informace, které uživatel zadal, a sledují pohyb uživatele na webu. Trvalé soubory cookie zůstanou v zařízení uživatele po dobu uvedenou v přehledu souborů cookie.

OSOBNÍ ÚDAJE:

Některé soubory cookie na našem webu používají osobní údaje, jako je IP adresa uživatele. Zpracování osobních údajů bude v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.albitcz.eu/prohlaseni-o- ochrane-soukromi. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak nás můžete kontaktovat. Pokud jde o soubory cookie třetích stran, podívejte se také na soubory cookie a zásady ochrany osobních údajů příslušných třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů v přehledu cookie.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje předáme příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jak je uvedeno v přehledu cookie níže. Jakékoli takové předávání bude provedeno v souladu s právními požadavky pro přenosy. Více informací je k dispozici zde. USA: Přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili, že osobní údaje předávané organizacím třetích stran v USA budou přiměřeně chráněny tím, že zajistíme, že přijímající organizace a standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Více informací je k dispozici zde https://ec.europa. eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_cs. Mayline: Osobní údaje předáváme společností Mayline se sídlem mimo EHP. Jsme schopni v souladu se zákonem předávat osobní údaje společnosti skupiny Mayline, protože země osobního hodnocení byly hodnoceny jako úroveň ochrany, která odpovídá požadavkům odpovídajících údajů nebo protože máme uzavřeny smlouvy o předávání údajů v rámci skupiny schválené Evropskou komisi. Více informací o těchto ujednáních naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-d...;

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍMI STRANAMI:

O přenosu osobních údajů třetími stranami v zásadách používání souborů cookie můžete použít všechny tyto přenosy osobních údajů prostřednictvím příslušných souborů cookie.

bottom of page