top of page

Peronospora na hroznu

Peronospora na hroznu

Peronospora na hroznu, bobule uprostřed černá skvrnitost

bottom of page