Relativně rychlý postup

6. 7. 2021

Relativně rychlý postup plísně révy v mladém hroznu