top of page
AaB.jpg

2021

VINOHRAD A + VÍNO A

VINOHRAD B + VÍNO B

29. 11. 2021

Rozbor z 29.11.2021

Rozbor z 29.11.2021

Tento rozbor nepřinesl mnoho zásadních novinek. Povšimněme si, že B0 má stejnou volnou SO2 při nižší veškerý SO2. Mikrovzorky C (A1) a D (B1) nepotvrdily v tomto roce optimálnějšího kvašení D. Obě vína ukazují, že na tuto odrůdu se pečlivě vybrané kvasinky hodí více. Nyní bude záležet na dalším vývoji vín do lahvování.

Rozbor z 29.11.2021

Rozbor z 29.11.2021

Tento rozbor nepřinesl mnoho zásadních novinek. Povšimněme si, že B0 má stejnou volnou SO2 při nižší veškerý SO2. Mikrovzorky C (A1) a D (B1) nepotvrdily v tomto roce optimálnějšího kvašení D. Obě vína ukazují, že na tuto odrůdu se pečlivě vybrané kvasinky hodí více. Nyní bude záležet na dalším vývoji vín do lahvování.

25. 11. 2021

Mikrovzorek A1 stočen a přejmenován na C

Mikrovzorek A1 stočen a přejmenován na C

Mikrovzorky C a D po spontálním dokvašní zasířeny na 30 SO2 a stočeny.

Mikrovzorek B1 stočen a přejmenován na D

Mikrovzorek B1 stočen a přejmenován na D

Mikrovzorky C a D po spontálním dokvašní zasířeny na 30 SO2 a stočeny.

11. 11. 2021

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Vzorek A1 je sušší než B1, senzoricky se to zdá, že je v kvašení větší rozdíl než dva dny.

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Dokváší mikrovzorky A1 a B1

Vzorek B1 má senzoricky o minimálně 50 % vyšší aromatiku, ikdyž by tomu díky vyššímu zbytku cukru mělo být opačně.

1. 11. 2021

Výsledek z pohledu vinaře

Výsledek z pohledu vinaře

Vína A0 a B0 jsou zastavená a několik dnů po první stáčce a nastal čas k shrnutí výrobního procesu. Šarže A0 což je cca 80% šťávy z části vinohradu A kvasilo za stejných podmínek pomaleji, což potvrzuje rozbor mladého vína. Rozbor ukazuje, že titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny vykazují horší parametry než u B0. Podstatný pro vinaře je i volný a veškerý oxid – vzorek A0 vykazuje vetší množství oxidu veškerého při stejném stavu oxidu volného což je horší varianta než B0. Zásadní ale je extrakt bezcukerný, který je u A0 průměrný, ale o velmi rozdílnou hodnotu nižší než B0. Další zrání vína ukáže rozdílnost šarží A a B zejména chuťově.

Výsledek z pohledu vinaře

Výsledek z pohledu vinaře

Vína A0 a B0 jsou zastavená a několik dnů po první stáčce a nastal čas k shrnutí výrobního procesu. Šarže B0 což je cca 80% šťávy z části vinohradu B kvasilo za stejných podmínek rychleji, což potvrzuje rozbor mladého vína. Rozbor ukazuje, že titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny vykazují optimálnější parametry než u A0. Podstatný pro vinaře je i volný a veškerý oxid – vzorek B0 vykazuje menší množství oxidu veškerého při stejném stavu oxidu volného což je lepší varianta než A0. Zásadní ale je extrakt bezcukerný, který je u B0 nadprůměrný. Víno by mělo být daleko komplexnější než A0 což by mělo potvrdit další zrání vína. Podstatné bude i sledovat vývoj volného oxidu v dalších měsících.

27. 10. 2021

Rozbor zastaveného vína

Rozbor zastaveného vína

relativní hustota 1.00028 SOPS0121 (OIV-MA-AS2-01A), skutečný obsah alkoholu 12.50 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), celkový obsah alkoholu 13.47 % obj. SOPS0101 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 16.4 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 8.2 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), těkavé kyseliny 0.4 g/l SOPS0104 (OIV-MA-AS313-02), oxid siřičitý volný 67 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), oxid siřičitý veškerý 194 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), extrakt bezcukerný 26.7 g/l SOPS0112 (OIV-MA-AS2-03B; OIV-MA-AS2-01A)

Rozbor zastaveného vína

Rozbor zastaveného vína

relativní hustota 1.00025 SOPS0121 (OIV-MA-AS2-01A), skutečný obsah alkoholu 12.63 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), celkový obsah alkoholu 13.22 % obj. SOPS0101 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 9.9 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 7.9 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), těkavé kyseliny 0.3 g/l SOPS0104 (OIV-MA-AS313-02), oxid siřičitý volný 67 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), oxid siřičitý veškerý 179 mg/l SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B), extrakt bezcukerný 33.5 g/l SOPS0112 (OIV-MA-AS2-03B; OIV-MA-AS2-01A)

25. 10. 2021

Odebrání vzorků vína po l. stáčce na kompletní rozbor

Odebrání vzorků vína po l. stáčce na kompletní rozbor

Odebrání vzorků vína po l. stáčce na kompletní rozbor

Odebrání vzorků vína po l. stáčce na kompletní rozbor

24. 10. 2021

Stočení části A0 a B0 z hrubých kalů a snížení kyselin o cca 1,5 g / hl

Stočení části A0 a B0 z hrubých kalů a snížení kyselin o cca 1,5 g / hl

Ke stočení části A0 a B0 došlo ve stejný čas s maximálním zpožděním 30 minut.

Stočení části A0 a B0 z hrubých kalů a snížení kyselin o cca 1,5 g / hl

Stočení části A0 a B0 z hrubých kalů a snížení kyselin o cca 1,5 g / hl

Ke stočení části A0 a B0 došlo ve stejný čas s maximálním zpožděním 30 minut.

23. 10. 2021

Zastavení kvašení

Zastavení kvašení

K zastavení kvašení došlo ve stejný čas zvýšením volné SO2 na 80 g/l jednou dávkou pyrosulfity daselného z důvodu zachování zbytkového cukru.

Zastavení kvašení

Zastavení kvašení

K zastavení kvašení došlo ve stejný čas zvýšením volné SO2 na 80 g/l jednou dávkou pyrosulfity daselného z důvodu zachování zbytkového cukru.

21. 10. 2021

Rozbor ze stejného dne cca 80% kv. procesu

Rozbor ze stejného dne cca 80% kv. procesu

skutečný obsah alkoholu 11.48 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 31.3 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 10.3 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01)

Rozbor ze stejného dne cca 80% kv. procesu

Rozbor ze stejného dne cca 80% kv. procesu

skutečný obsah alkoholu 11.72 % obj. SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A), cukr (glukóza+fruktóza) 28.0 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), titrovatelné kyseliny 10.4 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01) ukazují, že část B kvasila za téměř stejných podmínek rychleji.

19. 10. 2021

Vzorek A1 plně kvasí

Vzorek A1 plně kvasí

Vzorek B1 se spontálně rozkvasil o dva dny později.

Vzorek B1 se spontálně rozkvasil o dva dny později.

17. 10. 2021

Vzorek A1 se spontálně rozkvasil.

Vzorek A1 se spontálně rozkvasil.

Vzorek B1 se stále zahřívá na 20 °C

Vzorek B1 se stále zahřívá na 20 °C

15. 10. 2021

Zásadní výpočet sklizně!!!

Zásadní výpočet sklizně!!!

Vyšší výlisnost, která udělala, že čisté šťávy (budoucího vína) po odkalení je o 3,683247988 % víc z části B s Albitem. S tím souvisí i fakt, že z části A bez albitu je o 42,30769231 % víc kalů – odpadu, co souvisí s zdravotním stavem hroznů.

Zásadní výpočet sklizně!!!

Zásadní výpočet sklizně!!!

Vyšší výlisnost, která udělala, že čisté šťávy (budoucího vína) po odkalení je o 3,683247988 % víc z části B s Albitem. S tím souvisí i fakt, že z části A bez albitu je o 42,30769231 % víc kalů – odpadu, co souvisí s zdravotním stavem hroznů.

14. 10. 2021

Zakvašení moštu A0

Zakvašení moštu A0

Zakvašení moštu A0 ušlechtilými kvasinkami vyzkoušenými v předešlých letech na této odrůdě v dávce 98 g. Teploto šťávy byla v předešlých hodinách upravena na 12°C.

Zakvašení moštu B0 ušlechtilými kvasinkami

Zakvašení moštu B0 ušlechtilými kvasinkami

Zakvašení moštu B0 ušlechtilými kvasinkami vyzkoušenými v předešlých letech na této odrůdě v dávce 98 g. K zakvašení došlo s odstupem jedné minuty od části A. Teploto šťávy byla v předešlých hodinách upravena na 12°C.

14. 10. 2021

Zahřátí A1 na 20 °C

Zahřátí A1 na 20 °C

Zahřátím moštu dojde k rychlejšímu spontalnímu rozkvašení v chladném prostředí sklepa.

Zahřátí B1 na 20 °C

Zahřátí B1 na 20 °C

Zahřátím moštu dojde k rychlejšímu spontalnímu rozkvašení v chladném prostředí sklepa.

14. 10. 2021

Stočení z kalu A0 a A1

Stočení z kalu A0 a A1

Vzorek B je dále chlazen.

Vzorek B je dále chlazen.

13. 10. 2021

Vzorek A je dále chlazen.

Vzorek A je dále chlazen.

Stočení z kalu B0 a B1

Stočení z kalu B0 a B1

13. 10. 2021

Rozbor moštu

Rozbor moštu

cukr (glukóza+fruktóza) 228.0 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), pH 3.09 SOPS0102 (OIV-MA-AS313-15), titrovatelné kyseliny 10.5 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), Kyselina jablečná 6.6 g/l SOPS0127
Kyselina vinná 3.4 g/l SOPS0129, Mošt - YAN (amoniak + alfa – aminodusík) 238 mg/l SOPS0125

Rozbor moštu

Rozbor moštu

cukr (glukóza+fruktóza) 226.9 g/l SOPS0123 (OIV-MA-AS311-02; OIV-MA-AS311-08), pH 3.08 SOPS0102 (OIV-MA-AS313-15), titrovatelné kyseliny 10.5 g/l SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01), Kyselina jablečná 6.6 g/l SOPS0127
Kyselina vinná 3.4 g/l SOPS0129, Mošt - YAN (amoniak + alfa – aminodusík) 230 mg/l SOPS0125

12. 10. 2021

Sklizeň 460 kg z části A

Sklizeň 460 kg z části A

Sklizeň z části A začala v 8 hodin za podobných podmínek jako předešlý den. K zpracování hroznů došlo v 11 15, nákvášení pomocí stejného enzymu a lisování od 15 00. V 20 15 dolisování a následně probíhalo oddělení mikrovzorku A1 a ošetření moštu A0 naprosto stejným způsobem jako u B0 a B1, které bylo ukončeno v 22 30 hodin zachlazením moštu.

DETAIL

11. 10. 2021

DETAIL

Sklizeň 460 kg z části B

Sklizeň 460 kg z části B

Sklizeň z části B začala v 8 hodin. K zpracování hroznů došlo v 11 30, nákvášení pomocí enzymu a lisování od 15 30. V 21 dolisování a následně probíhalo oddělení mikrovzorku B1 a ošetření moštu B0, které bylo ukončeno v 23 hodin zachlazením moštu.

1. 10. 2021

DETAIL

Svrchní část porostu s příznaky antraknózy (stupeň 2!!) a se silným rozvojem mycélia, další příznaky výrazně stolbur

DETAIL

Střední část porostu spíše stolbur včetně odumírání letorostu uprostřed

bottom of page